Top

Tento imprint byl naposledy aktualizován 17. 1. 2023.

Vlastníkem tohoto webu je:

Lili Beauty
Blatenská 2327/113, 43003 Chomutov
Česká republika
Email: zc.ytuaebilil@ofni
Telefonní číslo: +420 775 225 359

1. Obecné

1.1 V souladu s Nařízením o online řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech (Nařízení ODR):

Rádi bychom vás informovali o možnosti spotřebitelů podávat stížnosti na platformu Evropské komise pro online řešení sporů, kterou lze nalézt na následující URL adrese : ec.europa.eu/odr

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.

Reset Password